Endometrium rák mikroszatellit instabilitása

Karcinogenezis Prognosztikus markerek Absztrakt A molekuláris biomarkerek, a mikroszatellit instabilitás, a DNS ploidia és a morfometriai átlagos legrövidebb nukleáris tengely prognosztikai értéke az endometriális rákban ellentmondásos, valószínűleg annak a ténynek köszönhető, hogy a különböző vizsgálatok során a hisztotípusok, a FIGO stádiumok és a különböző nem standardizált nem automatizált módszerek keverékeit használták.

endometrium rák mikroszatellit instabilitása

A klasszikus prognosztikai faktorok, a molekuláris biomarkerek, a mikroszatellit instabilitás, a DNS ploidia és a morfometriai átlagos legrövidebb nukleáris tengely prognosztikai értékét értékeltük a FIGO I. A klinikai információkat, beleértve a nyomon követést is, a betegek térképeiből szereztük be.

Mikroszatellit instabilitást és morfometriai átlagos legrövidebb nukleáris tengelyt kaptunk egész szöveti szakaszokban és molekuláris biomarkerekben szövetmikroszkóppal. A DNS ploidiát képcytometriával elemeztük. Egyváltozós Kaplan-Meier-módszer és többváltozós Cox-modell túlélési elemzést végeztünk. Az életkor, a mikroszatellit instabilitás, a molekuláris biomarkerek p16, p21, p27, p53 és survivin és a morfometriai átlagos legrövidebb nukleáris tengely prognosztikai értéket mutatott.

A telített zsírsavakban gazdag étrend szerepét elsősorban emlőrák kialakulása kapcsán feltételezik.

Női nemi szervekből kiinduló daganatok A női ciklus csodája A menstruációs ciklus a központi idegrendszer szabályozása alatt áll, átlagosan 28 naponként jelentkezik a napig tartó vérzés.

A rák, mint genetikai betegség Valamennyi daganatos betegség genetikai betegségnek tekinthető: - szomatikus testi sejtekben keletkező mutációk következtében szerzett sporadikus előfordulású betegség, - vagy örökölt mutáció k miatt alakul ki, s ilyenkor családi halmozódás figyelhető meg.

Többváltozós analízissel kombinált survivin, p21 és mikroszatellit instabilitás elárasztotta az összes többi változót. Számos vizsgálatban azonban elemeztük a hisztológiai altípusok korai és késői FIGO stádiumrákjainak keverékét; ezeknek a vizsgálatoknak az eredményei nem közvetlenül extrapolálhatók az endometrioid típusú korai rákos megbetegedésekre amelyek messze a amely a endometrium rák mikroszatellit instabilitása gyógyszere. Korábban azt endometrium rák mikroszatellit instabilitása, hogy a sebészeti-kórosan megerősített FIGO-fázisú I-IIA endometriális endometrioid karcinómákban Survivin, p21 és p53 biomarkerek kombinációjával erősebb prognosztikai értéke van, mint a klasszikus paramétereknek, akár egyedül, akár férgek kezelésére. A mikroszatellit instabilitás, az átlagos legrövidebb nukleáris tengely és a molekuláris biomarkerek DNS ploidiájának független prognosztikai értéke szintén ismeretlen.

A jelen tanulmányban tehát megállapítottuk a biomarkerek, a mikroszatellit instabilitás, a legrövidebb nukleáris tengely és a DNS ploidiás analízis szerepét a FIGO I. Anyagok és metódusok E tanulmány megkezdése előtt a regionális etikai bizottság és a norvég adatellenőrzési jóváhagyás megtörtént. Ebben a tanulmányban eset a kohorsz egy népességalapú, a dél-Rogaland megyéből származó Norvégia.

Népegészségügyi genomika | Digitális Tankönyvtár - Endometrium rák mikroszatellit instabilitása

A Stavanger Egyetemi Kórházban és között diagnosztizált endometriumrákos beteg közül választották ki a betegeket. A műtétet röviddel endometrium rák mikroszatellit instabilitása rák diagnosztizálása után végeztük el a curettage anyagon.

Stádiumú rákos betegeknél nem részesültek preoperatív sugárkezelés RT ; a sebészeti kezelés teljes hasi hysterectomia volt kétoldalú salpingo-ooforectomiával, de nem volt limfadenektomia endometrium rák mikroszatellit instabilitása kiterjedt stádium.

endometrium rák mikroszatellit instabilitása

Egyik beteg sem kapott preoperatív hormonális kezelést. Immunhisztokémiai vizsgálatokat alkalmaztunk a hisztotípus pontosságának biztosításához. Biomarkerek és módszerek Az immunhisztokémiai biomarkereket és módszereket részletesen leírták máshol.

Mindegyik esetben a tumor legjobban megőrzött és legkevésbé differenciált területét jelölték meg. Ezt követően ezt a területet azonosítottuk a megfelelő paraffin blokkban, ecet a pinwormokhoz két 1, 2 mm-es hengert kaptunk, amelyet ezután Tissue Micro Array blokkba helyezünk.

Az antigén-visszanyerési módszereket és az ellenanyag-hígításokat a vizsgálat megkezdése előtt optimalizáltuk. Minden szekciót frissen vágtunk és rák bal hasi fájdalom dolgoztunk fel az előzőekben leírtak endometrium rák mikroszatellit instabilitása.

A survivin szétszórt pozitív sejt specifikus festési mintázata miatt a "Survivin Index. Mivel a jelen vizsgálat egy validációs vizsgálat, csak az átlagos legrövidebb nukleáris tengelyt mértük, a QPRODIT egyenes hosszúságú modulja × képernyőn, 12 merev pont-súlyozott szisztematikus véletlenszerű mintavételezéssel.

A PCR-amplifikációt standard körülmények között végeztük. Bármelyik markerben a mikroszatellit instabilitás a termék hosszában bekövetkezett változásoknak volt látható. A DNS ploidiás analízist az európai iránymutatásokat követve, archivált, paraffinba endometrium rák mikroszatellit instabilitása blokkokból készített sejtszuszpenziókon végeztük. Legalább legfeljebb objektum diara ugyancsak teljesen beolvasásra került. Női szövetek tévúton: őszintén az endometriózisról - Kéri Ibolya írása Előre meghatározott denzitometriás és geometriai szűrők alkalmazásával a fragmentumok, a nem epithelialis rákos sejtek, a gyulladásos sejtek és a sejttömegek elkerülése történt.

Legalább objektumnak kell maradnia az interaktív tisztítási eljárás után a további elemzéshez.

endometrium rák mikroszatellit instabilitása

Mivel az endometriális rák megismétlődése és elhullása ugyanazt az eredményt adta, az endometriális rákos megbetegedések esetleges megismétlődését és halálát csoportosítottuk, és tovább ismertettük. Azok a betegek, akik más, nem endometriális rákos megbetegedések miatt halottak meg, vagy az utólagosan elveszett betegek, az utolsó ismert időpontban, mint élő, cenzúrázásra kerültek. A különböző tulajdonságok független prognosztikai értékének értékeléséhez többváltozós túlélési elemzést Cox modell használtunk.

Eredmények A betegek átlagos életkora 66 37—94 év volt. Minden mikroszatellit instabilitási eset diploid volt.

endometrium rák mikroszatellit instabilitása

Teljes méretű asztal A 2. Teljes méretű asztal Ebben az 1.

A DNS ploidiája sem prognosztikus volt, endometrium rák mikroszatellit instabilitása nagyon kevés esetben aneuploid volt ebben az endometrioid I.

Karcinogenezis A endometrium rák mikroszatellit instabilitása és a survivin prognosztikai erőssége majdnem egyenértékű. A p21 kissé erősebb volt, és először csak p21 endometrium rák mikroszatellit instabilitása survivin bevitelével választottuk ki 3. Sok beteg esetében a endometrium rák mikroszatellit instabilitása instabilitási anyag nem volt megfelelő, és az adatok hiányosak voltak.

Az utóbbi elemzésben a survivin kissé erősebb volt, és először választottuk ki, majd pet és harmadik változó mikroszatellit instabilitást követett.

Azok a betegek, akiknek mind a p21, mind a survivin értékei kedvezőek voltak lásd a 2. Teljes méretű asztal A FIGO I endometrioid endometriális rákos betegek túlélési görbéje, rétegzett, a p21 és a curivages expressziója alapján. Teljes méretű kép A biomarkerek előnyös kombinációja p Teljes méretű kép A p21, survivin és mikroszatellit instabilitás kedvezőtlen kombinációja.

Az erős prognosztikai érték összhangban van a molekuláris biológiai funkciókkal, mivel a survivin a mitotikus orsóra lokalizálódik, kötődik a kaszpázhoz, és így védi a sejteket az apoptózistól. Az endometriális rákban a survivin magas értékei ezért érthetően kedvezőtlenek a beteg számára.

A p21 egy ciklinfüggő kináz inhibitor és egy fontos sejtciklus-lefelé ható szabályozó, amely magyarázza, hogy az alacsony expresszió hozzájáruljon a megnövekedett proliferációhoz és ezáltal a rossz prognózishoz. A PubMed szakirodalmi keresés a biomarkerek bármelyikével, a kiegészítő kulcsszavak endometriális daganatával, immunhisztokémiai, prognosztikai módszerekkel, több mint tanulmányt eredményezett, amelyek jelentős eltéréseket és változásokat endometrium rák mikroszatellit instabilitása a biomarkerek színpadi, szövettani típusának, expressziójának és prognosztikai értékének tekintetében.

Clinical Research News

A különbségek fő oka a betegek kis száma, az összes fázis keveréke és a különböző szövettani típusok vizsgálata. Néhány tanulmány elemezte a survivint endometriális rákban, és az összes túlzott expresszió kedvezőtlen. Szűri a parazitaellenes szektort Szemölcsök nemi Mikroszatellit instabilitás Absztrakt Célkitűzés: A kolorektális rákok rutin mikroszatellit instabilitása és immunhisztokémiai szűrése segíthet a Lynch-szindrómának tulajdonítható rákok jelentős részének azonosításában.

endometrium rák mikroszatellit instabilitása

Női szövetek tévúton: őszintén az endometriózisról - Kéri Ibolya írása bestgumi. Karcinogenezis — Wikipédia A remény parazita kezelése A többszörös daganatok esetén a szinkronia felismerése elengedhetetlen a helyes prognózishoz, a terápiás választáshoz és a beteg kezeléséhez.

Az alacsony p21 egy másik vizsgálatban prognosztikus volt. Példák a p53, prognosztikai vizsgálat a 15 vizsgálat közül 9-ben, de e vizsgálatok közül csak az egyik foglalkozott kizárólag FIGO I. A 11 vizsgálatból öt talált Her-2 prognosztikai értéket, amelyből egy korlátozott számú betegnél prognosztikai értéket találtak az alacsony stádiumú endometrioid rákokban. A 25 P16 kilenc korábbi vizsgálatból két, 26, 27 volt prognosztikusde ezek ismét elemezték a szakaszok és altípusok keverékeit.

A több rákos mikroszatellit instabilitás molekuláris képe - természetű kommunikáció

A PTEN nyolc tanulmányból négyben prognosztizált. Az egyik azonban csak a kemoterápiában részesülő betegeknél volt; a másikban nem volt információ a FIGO stádiumról és a szövettani típusról, a harmadik kiterjedt FIGO I.

A jelenlegi szakirodalomban az endometriális rákban a mikroszatellit instabilitás prognosztikai jelentőségére vonatkozó adatok egyformán ellentmondásosak, annyi tanulmányt mutatnak, mint a prognosztikai érték. A különböző típusok és fázisok kombinálása valószínűleg elhomályosítja az eredményeket, mivel a II-es típusú daganatok alacsonyabb gyakorisággal rendelkeznek mikroszatellit instabilitással, mint az I.

Ez magyarázatot adhat arra is, endometrium rák mikroszatellit instabilitása a DNS-aneuploidia annyira ritka a jelenlegi típusú 1. Számos 80 mintát azonban technikai okokból ki kellett zárni a DNS ploidiás elemzésből, ezért a ploidiás eredményeket gondosan kell értelmezni.

A fokozat nem volt szignifikáns, ami meglepő lehet. Azonban az anyag görbülésekből és nem hysterectomiákból állt. Olvassa el is.